คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 1,022
ทั้งหมด : 3,996,938
 
 
ลิเกป่า
ประวัติความเป็นมา 
การแสดงลิเกบกมีมานานเท่าใดไม่ปรากฏ สันนิฐานว่ามีต้นกำเนิดที่จังหวัดตรัง  หรือกระบี่  ภายหลังได้แพร่หลายเข้ามาในจังหวัดสตูล โดยรับอิทธิพลด้านดนตรีและการแต่งกายจากมลายู  รับอิทธิพลการร่ายรำจากมโนราห์  และมีส่วนคล้ายทางภาคกลาง เพราะมีการออกแขกก่อนการแสดง  การแสดงลิเกบกจึงเป็นการแสดงแบบประสมประสาน           

โดยมีการเล่าขานนานมาแล้วว่า  มีเรือสำเภาลำหนึ่ง เป็นเรือรับจ้างบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศอินเดียและประเทศไทย ในเรือมีผู้โดยสารหลายคน และมีคนหนึ่งเป็นแขกเทศ  เดิน ทางมาพร้อมภรรยาเป็นเป็นชาวไทยมุสลิม ขณะเดินทางมายังประเทศไทย เรือได้ประสบอุบัติเหตุ เรือแตก สินค้าต่าง ๆ ได้กระจัดกระจายลอยไปทั่วท้องทะเล (ชื่อเกาะต่าง ๆ ในประเทศไทยที่ได้ตั้งชื่อ ตามสินค้าที่ไปติดตามเกาะนั้น ๆ )           

ส่วน แขกเทศและภรรยาพร้อมคนรับใช้ และชาวอินเดียจำนวนหนึ่งรอดชีวิตได้ ไปขึ้นบกที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยแห่งหนึ่ง นายด่านได้ยึด  (ริบ) ทรัพย์  สินค้าของชาวอินเดียที่ติดตัวมา ทำให้ชาวอินเดียเหล่านั้นไม่มีเงินกลับบ้าน   จึงได้คิดการแสดงขึ้นมาเพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับบ้าน            ต่อมาภายหลังชาวไทยได้จัดการแสดงขึ้นเองในประเทศไทยและเรียกการแสดงนี้ว่า “ลิเกบก”    คำว่า ลิเกหรือยี่เก นั้น กล่าวกันว่าเปลี่ยนมาจากคำว่า ดิเก ซึ่งเป็นภาษามลายู แปลว่า ขับร้อง เพราะแต่เดิมนั้นลิเกใช้สวดบูชาพระในทางศาสนา               

การแสดงลิเกป่า ต้องมีคณะผู้แสดงมีโรงหรือเวที มีเครื่องแต่งกาย และมีเครื่องดนตรีคณะลิเกป่า  คณะหนึ่งจะมีผู้แสดงประมาณ ๘ คน ลูกคู่ดนตรีอีกประมาณ ๕-๖ คนรวมแล้วคณะหนึ่งมีไม่เกิน ๒๐ คน โอกาสที่แสดง  เช่น  งานแต่งงาน  งานแก้บน งานศพ  และงานฉลองต่าง ๆตัวแสดงที่สำคัญมีสามตัวคือ แขกแดง  ยาหยี  และเสนาอาจจะมีตัวประกอบอื่น ๆ บ้าง เช่น เจ้าเมือง นายด่าน และแม่ของยาหยี

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-382 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.