คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 1,021
ทั้งหมด : 3,996,937
 
 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละง
เปิดเมื่อ 20 ม.ค. 2545 ภายในพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงูมีทั้งวัตถุโบราณและเครื่องใช้สมัยก่อนมากกว่า 5,000 ชิ้น และที่เก่าแก่ที่สุดคงจะเป็นหม้อ 3 ขา ซึ้งมีอายุกว่า 3,000ปี รองลงมาเป็นเหยือกสัมฤทธิ์(คนโทโลหะผสม)อายุเก่าแก่ถึง 1,300 ปีเลยที่เดียว ส่วนอื่นๆจะเป็นเครื่องใช้สมัยก่อนอทิ เช่น

-เครื่องทองเหลือง เป็นพวกหม้อทองเหลือง ,จานทองเหลือง,เชี่ยนหมาก,เหยือกน้ำ,ที่ทำขนมจีนสมัยก่อน,ฯลฯ
-เครื่องเงิน เช่น เครื่องประดับ,จะปิ้ง,ซองหมาก,ชุดน้ำชา,ฯลฯ
-เครื่อง ใช้สมัยก่อน เช่น วิทยุโบราณ,เครื่องฉายภาพยนตร์,นาฬิกาโบราณ,เตารีดหัวไก่หรือเตารีดที่ใช้ ถ่าน,แจกันโบราณ,เชิงเทียนโบราณ,หนังสือเก่าแก่,ฯลฯ
-เครื่องลายคราม เช่น ถ้วยชามสังคโลก(มีทั้งลวดลายจีนและทางยุโรป),ถ้วยชามจีนราชวงค์ถัง,ราชวงค์หมิง,ฯลฯ
-อาวุธโบราณ เช่น ดาบ,กริซ,ดาบปลายปืน,ฯลฯ

ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง (ตรงข้ามกับวัดอาทรรังสฤษฎิ์) เทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล

 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-382 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.