คุณคิดว่าเว็บไซต์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล ต.กำแพง เป็นอย่างไรบ้าง

วันนี้ : 809
ทั้งหมด : 4,464,311
 
 
คณะผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
 

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์
ผู้บริหารศูนย์ฯ ICT ชุมชน

 

นายเจตกร  หวันสู

 

นางผกาพันธุ์  สรรค์สวาสดิ์

 

นายนันต์  ปิริยะ

 
 

นายฮาเสส  หนูวงศ์

 
นายสุวัฒน์  ฮัมดาหลี

นายเล็ก  ชูสกุล

นายนพดล  พงศ์รัตนศักดิ์

คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
 

นายสงกรานต์  กาญจนปกรณ์

 

ด.ต.อรุณ  โอมณี

ว่าที่ ร.ต.หญิงอหนัดนงค์  รัตนวิภา

นายอารี   สองเมือง

นายมะหามะ  สาและ

นายสนิท ชาพิมล

นายบรรจบ  แก้วเหมือน

นายสมศักดิ์  หวันตาหลา

นายเสน่ห์ศักดิ์  ชาชะ

นายกมล  บูสู

นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี

นางสมใจ  หวังนุรักษ์

นายภัทราวุธ  เก้าเอี้ยน

 

นายสุวิทย์  ขาวดี
เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ

 
     
 
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลกำแพง
สำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทรศัพท์ 074-781-338 โทรสาร (FAX) 074-734-382
Copyright © 2009 www.kumpangcity.go.th: All rights reserved.