โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดา
กองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึก
ทรงเยี่ยมเยียนราษฏร อาสาสมัคร ทหาร ตำรวจ ทั่วประเทศไทย
คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์


พระราชกรณียกิจ