จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 125
ทั้งหมด : 2,912,068

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ
รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ โดย นายอภิสทธิ์ เวชชาชีวะ ณ สำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 เดือน ก.พ. 2554

วันที่ : 7 ก.พ. 2554 เวลา : 14:41:55
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย