จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 170
ทั้งหมด : 3,372,998

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2554
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน  250  คน

วันที่ : 11 เม.ย. 2554 เวลา : 15:40:04
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย