จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 339
ทั้งหมด : 3,005,875

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เทศบาลตำบลกำแพงเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับเขต

เทศบาลตำบลกำแพงเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ ศูนย์เล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปี 2553

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาลสาขา ศูนย์อนามัยที่๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔วันที่ : 28 เม.ย. 2554 เวลา : 11:19:59
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย