จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,535
ทั้งหมด : 3,036,933

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ทต.กำแพงมอบประกาศฯโครงการภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นายฮาเสส หนูวงศ์ รองนายกฯ
นายสงกรานต์  กาญจนปกรณ์  ผอ.กองการศึกษา และสมาชิกสภาฯ  ได้ร่วมงาน
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่าน หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
เทศบาลตำบลกำแพงโดยกองการศึกษา ได้จัดส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ภาษาจีน
เป็นประจำทุกๆ ปีวันที่ : 12 ก.ค. 2554 เวลา : 11:44:47
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย