จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 305
ทั้งหมด : 3,005,841

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ทต.กำแพงร่วมกับผู้นำศาสนาอิสลามอ่านอัล-กรุอ่าน
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง รองฮาเสส หนูวงศ์ รองนายกฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดกลางกำแพง และคณะกรรมมัสยิดทุกท่าน ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนอิสลาม ไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็น และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ไว้ โดยนำเอาเยาวชนทั้ง 8 ชุมชน ที่อ่านคัมภีร์อัล-กรุอ่านตามมัสยิด ชุมชน มาร่วมกันอ่านคัมภีร์อัล-กรุอ่าน ทำเพื่อพ่อ แม่ ญาติพี่น้องของเยาวชนต่างปลื้ม ปิติ และดีใจ มาร่วมงานกันแน่นขนัด ซึ่งเทศบาลตำบลกำแพงได้จัดอนุรักษ์ สืบสานประเพณีนี้ไว้ทุกๆ ปี


วันที่ : 12 ก.ค. 2554 เวลา : 16:00:24


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย