จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 317
ทั้งหมด : 3,005,853

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละงู
เทศบาลตำบลกำแพงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอละงู วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลละงู โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา ตัวแทนสมาชิกสภา ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลกำแพง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในพื้นที่อำเภอละงู

วันที่ : 19 ก.ค. 2554 เวลา : 14:26:59
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย