จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 287
ทั้งหมด : 3,005,823

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554  ณ  ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง

วันที่ : 19 ส.ค. 2554 เวลา : 13:19:15


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย