จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 565
ทั้งหมด : 2,689,448

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2554
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2554
นายวิชิต แช่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ได้จัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2554   ระหว่างวันที่ 10 - 28 ตุลาคา 2554 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ้งเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและต้องการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน (โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ มีครูผู้สอนจากต่างประเทศ)
โดยมีวิชา  1. วิชาภาษาอังกฤษ ( ครูสอนจากต่างประเทศ )
      2. วิชาคอมพิวเตอร์  โดยศูนย์การเรียนรู้ ict เทศบาลตำบลกำแพง
      3. กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมสันทนาการ
 


วันที่ : 15 พ.ย. 2554 เวลา : 15:35:04
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย