จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 519
ทั้งหมด : 2,689,402

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : เทศบาลตำบลกำแพงร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาล
ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง เพื่อให้ลูกหลานได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ในงานดังกล่าวมีการประกวดธิดานพมาศ การประกวดกระทง เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงสืบไป..
ซึ่งผลการประกวดธิดานพมาศ ประจำปี 2554
ชนะเลิศได้แก่ นางสาวรสมานี  จางวาง  เบอร์ 1 บริษัทสิริแสงอะควาคัลเจอร์ จำกัด ผู้ส่งเข้าประกวด
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุรินทร์ยา  เต้งชู เบอร์ 13 ธาราคู่รัก สตูดิโอ ผู้ส่งเข้าประกวด
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์  ชะนะสงคราม เบอร์ 16 ชมรมแอร์โรบิก ผู้ส่งเข้าประกวด
รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นางสาวเกศินิ  เศียรอุ่น เบอร์ 9 ตลาดโลตัส สาขาละงู ผู้ส่งเข้าประกวด

ผลการประกวดกระทง ขนาด 12 นิ้วลงมา  รางวัลละ 500 บาท ได้แก่
1. ธนาคารออมสิน สาขาละงู
2. ดญ.ปวีณา  หนูวงศ์
3. ดช.พิธีวัฒน์  บูก้ง
4. ดช.วีระศักดิ์  หนูวงศ์
5. ดญ.กาญจนา  ก้านกนก
6. กศน.อำเภอละงู
7. นายจตุพล  ดำเนียม

ผลการประกวดกระทง ขนาด 12 นิ้วขึ้นไป รางวัลละ 1000 บาท ได้แก่
1. โรงพยาบาลละงู 
2. โรงพยาบาลละงู
3. โรงเรียนกำแพงวิทยา
4. ดญ.กาญจนา  ก้านกนก
5. ดช.พิธีวัฒน์  บูก้ง
6. ดช.มุสลีน  หนูวงศ์
7. ดญ.สนธิญา  หนูกระโทก
8. นายนรา  ศรีนวน
9. นส.อานิษา  บัวสาย
10.นส.นิตยา  ยอดสุวรรณ

 วันที่ : 15 พ.ย. 2554 เวลา : 16:08:05


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย