จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 476
ทั้งหมด : 2,689,359

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : พิธีมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กทต.กำแพง
นายวิชิต  แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง  มอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลกำแพง ซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ : 21 มี.ค. 2555 เวลา : 10:36:41
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย