จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 424
ทั้งหมด : 2,663,543

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีการบรรยายเรื่องการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติเก็บตัวอย่างน้ำคลองละงู เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 18 ส.ค. 2560 เวลา : 10:59:18
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย