จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 331
ทั้งหมด : 2,663,450

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : การประชุมเชิงปฏิบัติเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว

เทศบาลตำบลกำแพงได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบจังหวัดน่าอยู่สู่สังคมสีเขียว ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลวันที่ : 15 ก.ย. 2560 เวลา : 14:13:27
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย