จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 354
ทั้งหมด : 2,663,473

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง โดยมีการบรรยาย เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและซ้อมแผน เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยและระบบคัดแยกขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 15 ก.ย. 2560 เวลา : 15:36:58


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย