จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 410
ทั้งหมด : 2,663,529

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอบแบบครบวงจร เทศบาลตำบลกำแพง เพื่อติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ(ชั้น๒) เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 14 ธ.ค. 2560 เวลา : 10:25:07
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย