จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 306
ทั้งหมด : 2,525,176

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกำแพง เพื่อติดตามการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาฯ(ชั้น๒) เทศบาลตำบลกำแพง



วันที่ : 15 ธ.ค. 2560 เวลา : 09:12:54












แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย