จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 404
ทั้งหมด : 2,663,523

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการตลาดนัดวันพุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจัดอบรมในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง  วันที่ : 10 ม.ค. 2561 เวลา : 07:12:38


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย