จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 599
ทั้งหมด : 2,715,863

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันยาเสพติดและโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลสตูล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 1 ก.ค. 2561 เวลา : 12:21:14
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย