จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 301
ทั้งหมด : 2,752,285

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561

20/8/61 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ภาคีเครือยข่าย และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี 2561  อปท.ดีเด่น "ด้านการเสริมสร้างสันติสุข และความสมานฉันท์" ณ อาคารธรรมาภิบาลฯวันที่ : 21 ส.ค. 2561 เวลา : 07:15:22


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย