จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 311
ทั้งหมด : 2,752,295

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ LA ระดับท้องถิ่น (Local

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 ระดับท้องถิ่น (Local Angenda21) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ชุมชนเทศบาล 6 เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 14 ก.ย. 2561 เวลา : 11:13:11


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย