จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 62
ทั้งหมด : 2,853,014

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการตลาดสด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 14 ก.ย. 2561 เวลา : 11:29:33


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย