จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 492
ทั้งหมด : 2,775,483

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลกำแพงต้อนรับผู้ตรวจราชการจาก กระทรวงพลังงานและสนง.พลังงานจ.สตูล รอบที่2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปี 2561 เพื่อติดตามและตรวจสอบใช้พลังงานให้คำแนะนำและวิเคราะห์การใช้พลังงานของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 26 ก.ย. 2561 เวลา : 15:18:22


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย