จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 510
ทั้งหมด : 2,775,501

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ร่วมรับโล่ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ร่วมรับโล่ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านการปกครองท้องถิ่น ในงานประสาทอนุปริญญาบัตร ที่ห้องประชุม วชช.สตูลวันที่ : 1 ต.ค. 2561 เวลา : 12:02:30
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย