จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 526
ทั้งหมด : 2,775,517

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สะดาวา จ.ปัตตานี

 นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง และคณะผูบริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สะดาวา จ.ปัตตานี ในด้านบริหารจัดการที่ดีขององค์กร ณ อาคารธรรมาภิบาลฯวันที่ : 1 ต.ค. 2561 เวลา : 12:06:00
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย