จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 544
ทั้งหมด : 2,775,535

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รางวัลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561

นายนพดล พงศ์รัตนศักดิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลกำแพง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกวิชิต แซ่ลิ่ม เข้าร่วมพิธีรับรางวัลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 (ระดับดีเยี่ยม)โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ณ ศาลากลางจ.สตูลวันที่ : 8 ต.ค. 2561 เวลา : 08:56:36


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย