จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 86
ทั้งหมด : 2,823,481

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล

นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง และเจ้าหน้าที่เทศบาล รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อันดับที่ 1 ของจังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ร่วมจัดนิทรรศการ "ต่อต้านคอร์รัปชัน" และลงนามแสดงเจตจำนง "คนสตูลไม่ทนต่อการทุจริต" ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูลวันที่ : 2 ม.ค. 2562 เวลา : 13:28:29


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย