จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 103
ทั้งหมด : 2,823,496

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบา

เทศบาลตำบลกำแพงกำหนดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ : 2 ม.ค. 2562 เวลา : 14:03:48


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย