จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 261
ทั้งหมด : 2,867,814

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ และมีวิทยากรจากเทศบาลนครหาดใหญ่มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุวันที่ : 18 ม.ค. 2562 เวลา : 14:27:53
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย