จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 79
ทั้งหมด : 2,823,474

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กิจกรรมอมบรมผู้ประกอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 18 ม.ค. 2562 เวลา : 14:57:01


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย