จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 140
ทั้งหมด : 2,912,083

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 22 ก.พ. 2562 เวลา : 14:27:43


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย