จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 293
ทั้งหมด : 2,980,445

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการเมืองสิ่งแวดล้อยั่งยืน(Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชน ๘ - ๙ สัมพันธ์ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลตำบลควนโดนให้ความรู้ เรื่อง "การจัดการขยะต้นทางแบบมีส่วนร่วม"วันที่ : 4 เม.ย. 2562 เวลา : 10:25:45


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย