จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 169
ทั้งหมด : 3,125,221

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การออกกำลังกายร่วมกัน และมีวิทยากรให้ความรู้เรื่อง "การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ"วันที่ : 11 เม.ย. 2562 เวลา : 13:37:24


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย