จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 171
ทั้งหมด : 3,125,223

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ จัดอบรมผู้ประกอบการค้าในตลาดนัดเย็นเย็น และในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ จัดอบรมผู้ประกอบการค้าในเดือนรอมฎอน ณ อาคาราธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 29 เม.ย. 2562 เวลา : 10:51:22
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย