จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 145
ทั้งหมด : 2,912,088

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

29/5/2562 เวลา 09.00 น. ประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น นำโดย นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มภาคีเครือข่าย และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เสนอแนะปัญหาและความต้องการ โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 29 พ.ค. 2562 เวลา : 14:06:35


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย