จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 202
ทั้งหมด : 2,881,213

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการอบรมให้ความรู้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

28/3/62 เวลา 09.00น. กองคลัง เทศบาลตำบลกำแพง โครงการอบรมให้ความรู้แกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง. ณ. อาคารธรรมาภิบาลฯวันที่ : 26 มิ.ย. 2562 เวลา : 13:40:59


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย