จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 215
ทั้งหมด : 2,881,226

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมร่วมสร้างความปลอดภัยและซักซ้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

29/3/2562 เวลา 09.30-16.00น. โครงการฝึกอบรมร่วมสร้างความปลอดภัยและซักซ้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลกำแพง 
#ภาคเช้า : ฝึกอบรม พรบ.การขับขี่ปลอดภัยทางถนนและการสาธิตขับขี่รถจักรยานยนต์ทางกฎจราจร (จากสนง.ขนส่งจ.สตูล สาขาละงู)การดับไฟจากถังแก๊ซอย่างถูกวิธีและการประถมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ(รพ.ละงู)
#ภาคบ่าย การสาธิตดับเพลิง จากเหตุอคีภัยในตลาดสดเทศบาลและการความรู้การป้องกันและใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี(เจ้าหน้าที่สนง.ป้องกันฯ จ.สตูล) ณ อาคารธรรมาภิบาลฯวันที่ : 26 มิ.ย. 2562 เวลา : 14:03:28
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย