จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 130
ทั้งหมด : 2,912,073

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2562

วันนี้เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ และร่วมเป็นแกนนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในชุมชน และท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมกรชุม อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการรณรงค์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปีวันที่ : 27 มิ.ย. 2562 เวลา : 09:56:41
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย