จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 192
ทั้งหมด : 2,881,203

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังภัย ประจำปี 2562

25 มิถุนายน 2562 งานป้องกันฯเทศบาลตำบลกำแพง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังภัย ประจำปี 2562 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังภัยทั้งทางบกและทางน้ำและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องวันที่ : 27 มิ.ย. 2562 เวลา : 10:08:25
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย