จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 314
ทั้งหมด : 3,005,850

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรเทศบา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง กล่าวเปิดโครงการให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปี 2562 โดยกองคลัง เทศบาลตำบลกำแพง กำหนดจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรการในการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 2 ส.ค. 2562 เวลา : 01:35:31
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย