จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 133
ทั้งหมด : 2,912,076

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า และผู้ช่วยขายของในตลาดสด ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 7 ส.ค. 2562 เวลา : 02:39:24


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย