จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 1,562
ทั้งหมด : 3,036,960

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียในชุมชนขนมจีน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30นนายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นายวิชิต แซ่ลิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดการน้ำเสียในชุมชนขนมจีน ณ ที่ทำการชุมชนขนมจีน และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนขนมจีน และช่วยกันระดมความคิดเห็นเรื่องการจัดการน้ำเสียในชุมชนวันที่ : 22 ส.ค. 2562 เวลา : 07:08:06
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย