จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 139
ทั้งหมด : 2,912,082

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : โครงการสานพลังผู้สูงอายุร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปี 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09:30 น.สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน ทต.กำแพง ร่วมกับ พมจ.สตูลดำเนินโครงการสานพลังผู้สูงอายุร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลวันที่ : 30 ส.ค. 2562 เวลา : 11:26:03


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย