จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 46
ทั้งหมด : 3,035,445

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รางวัลอันดับที่2 ของจังหวัดสตูล(Local Perfrmance Assessment:LPA) ประจำปี 2562

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. #รางวัลอันดับที่2 ของจังหวัดสตูล(Local Perfrmance Assessment:LPA) ผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 ด้าน ได้คะแนน (91.68%) ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบประกาศนียบัตรให้กับ นายวิชิต แซ่ลิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ณ ศาลากลางจังหวัดสตูลวันที่ : 23 ก.ย. 2562 เวลา : 06:27:17
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย