จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 113
ทั้งหมด : 2,890,259

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

23 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. จังหวัดสตูลมอบรางวัล”อำเภอสะอาด”ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบประกาศนียบัตรให้กับ นายสมศักดิ์ เหมรา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ตัวแทนเทศบาลตำบลกำแพง เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูลวันที่ : 23 ก.ย. 2562 เวลา : 06:57:44


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย