จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 71
ทั้งหมด : 3,035,470

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : รางวัลพระปกเกล้า (ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม) ประจำปี 2562

3 พฤศจิกายน 2562 #รางวัลส่งท้ายแห่งปี 2562 ©รางวัลพระปกเกล้า© สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ (ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม) มอบโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันที่ : 3 พ.ย. 2562 เวลา : 20:21:47


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย