จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 98
ทั้งหมด : 3,035,497

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมประจำเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข อสม. ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพงวันที่ : 2 ธ.ค. 2562 เวลา : 00:37:09


แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย