จำนวนผู้ชม


วันนี้ : 111
ทั้งหมด : 3,035,508

ประมวลภาพกิจกรรม

อัลบั้ม : ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกำแพง จัดประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และผู้ประกอบการตลาดนัดเย็นเย็น ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบา่ลตำบลกำแพงวันที่ : 2 ธ.ค. 2562 เวลา : 00:47:30
แสดงความเห็น
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  กำแพง 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย